Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product per land, 2006 tot en met 2013

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale Nederlandse uitvoer van goederen onderverdeeld naar land, 2006 tot en met 2013.