Voorlopige financiële kengetallen zorginstellingen 2013