Jaarcijfers stromen in de sociale zekerheid, 2006-2011

Jaarcijfers over stromen in de sociale zekerheid van personen met een wajong- of bijstandsuitkering of een WSW-indicatie. Voor deze doelgroep is in kaart gebracht hoeveel mensen na werkhervatting in de ZW terecht komen of gebruik maken van of recht hebben op een WW-uitkering. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.