Aantal thuiswonende kinderen per huishouden in Nederlandse gemeenten in 2012

Maatwerkonderzoek naar het aantal thuiswonende kinderen per huishouden in Nederlandse gemeenten in 2012.Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.