Verbruik elektriciteit en aardgas per sector naar verbruikschijf energiebelasting, 2011

In opdracht van het ministerie van Financiën is voor verslagjaar 2011 het verbruik van elektriciteit en aardgas voor de verschillende economische sectoren uitgesplitst over de schijven van de energiebelasting.

Deze informatie is op aanvraag beschikbaar.