Leerlingen in speciaal onderwijs naar schoolgemeenten 2011-2012

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar leerlingen in het speciaal onderwijs (SO en VSO) en het speciale basisonderwijs (SBO).  De gegevens zijn onderverdeeld naar soort speciaal onderwijs (SO,VSO,SBO), schoolgemeenten en schooljaar (2011/'12 en 2012/'13).