Spoorgoederenvervoer naar regio laden, regio lossen en goederensoort, 2012

Het CBS beschikt over drie maatwerktabellen over het spoorgoederenvervoer in 2012:

  1. Vervoerd gewicht en tonkilometers naar goederensoort (NST2007) en laad- en losregio.  Regio Nederland: provincie; regio buitenland: land.
  2. Vervoerd gewicht en tonkilometers naar laad- en losregio.  Regio Nederland: corop-gebied; regio buitenland: land.
  3. Containergrootte naar gewicht en aantal teu naar laad- en losregio.  Regio Nederland: provincie; regio buitenland: land.

Deze tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.