Aantal houtketels >18  kW voor warmte bij bedrijven, naar vermogensklasse en sector, 2012