Pseudo-eindheffing hoog loon naar bedrijfstak 2012, definitieve cijfers