Monitor duurzame agro-grondstoffen 2013

Omslag appelgroen zonder reeksvermelding
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van EZ een “Monitor Duurzame Agro-grondstoffen” opgesteld.
De methoden waarop de gegevens over duurzame agro-grondstoffen in deze monitor zijn gebaseerd, zijn door het CBS gevalideerd. Dit rapport bevat de resultaten over palmolie, soja, hout en koffie. In de komende jaren zullen de andere agro-grondstoffen aan de monitor worden toegevoegd en zal de voortgang van de verduurzaming van palmolie, soja, hout en koffie worden gemonitord.