Demografische ontwikkelingen op de woningmarkt

Maatwerktabellen over enkele demografische ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt in de periode 2001 tot en met 2012. Opdrachtgever: Ministerie van BZK.