Jongeren met een baan tegen het minimum(jeugd)loon

Maatwerktabellen over jongeren van 15 tot en met 25 jaar die zelfstandig wonen en een baan hebben tegen het minimum (jeugd)loon in oktober 2011. Opdrachtgever: Ministerie van SZW.