Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in Nederland, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs binnen huishoudens in 2011.Mogelijk is de voorwaardelijke opmaak in tabellen 1 en 2 van de publicatie in oude versies van Excel niet (goed) zichtbaar. Daarom adviseren wij, indien mogelijk, de bestanden te openen met Excel 2010.Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid