Ambachtsberoepen uitgesplitst naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding, grootteklasse, sector en arbeidsmarktregio, 2011

Tabellenset over ambachtsberoepen in 2011, uitgesplitst naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding, grootteklasse, sector en arbeidsmarktregio, 2011. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf.