Verkeersdoden 2006-2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto’s van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft deze cijfers op 24 april 2013 bekend gemaakt. De bijgevoegde tabellen geven meer informatie over de verkeersdoden.

Meer informatie is ook te vinden in de StatLine-tabellen over verkeersdoden: