Diversiteit in cijfers, 2011. Banen naar sector en regio met verschillende kenmerken van werknemers.

Maatwerktabellen over kenmerken van banen voor de diversiteitsindex, een internetinstrument van het ministerie van BZK waarmee werkgevers de samenstelling van hun personeelsbestand kunnen vergelijken. Opdrachtgever: ICTU.