Banen van werknemers naar jaarloon inclusief bijzondere beloning naar bedrijfstak en loonklassen, 2011