Psychisch medicijngebruik in de aandachtswijken.

Maatwerktabellen over psychisch medicijngebruik in 2009 en 2010, in de aandachtswijken en de gemeenten waarin deze aandachtswijken liggen, ten opzichte van heel Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van BZK en VWS.