Kinderen naar stedelijkheid, wel/niet G4 en wel/niet VINEX

Deze tabellen geven informatie over kinderen naar stedelijkheid van hun woonadres, in/buiten de vier grote steden en in/buiten VINEX-wijken.

Downloads