Regionale gegevens over economie, arbeidsmarkt en bevolking, 1990-2011 (Engelstalig)

Tabellen over bruto binnenlands product, bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid, beroepsbevolking en bevolking naar landsdeel en provincie.Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken.

Downloads