Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010

Maatwerktabellen over de mobilteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009 -2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 8 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).