Gemiddeld inkomen per persoon naar regio, 2009 en 2010