Demografische kenmerken van de Nederlandse bevolking, 2011-2012

Twee draaitabellen over de Nederlandse bevolking naar geboorteland, herkomst, generatie, eerste en tweede nationaliteit, gemeente en provincie op 30  juni 2012 en twee maatwerktabellen over de inwoners van Caribisch Nederland naar eerste nationaliteit en geboorteland op 1 januari 2011. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.