Resultaat fysio- en oefentherapeutenpraktijken, 2008-2010