Regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa

Maatwerktabellen over de regionale spreiding van eerstegeneratieallochtonen en arbeidsmigranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, ultimo 2010. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.