Bijlage bij Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011

Deze bijlage hoort bij het artikel Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011 (Bevolkingstrends, november 2012). Inhoud: Tabel 1. Meetinstrument waardenoriëntaties; Tabel 2. Waardenoriëntaties, 1980-2011.

Downloads