Personen naar hoogte van het persoonlijk bruto-inkomen, 2011 (voorlopige cijfers)