Persoonskenmerken van 12-minners in de BVH-registratie van de politie, 2010-2011

Maatwerktabellen over persoonskenmerken van kinderen van 4 tot 12 jaar die in aanraking komen met de politie en geregistreerd staan in het Basis Voorzienings- & handhavingssysteem (BVH) van 2010 en 2011. Opdrachtgever: DSP-groep.