Geboorten onder meisjes jonger dan 20 jaar naar herkomstgroep, 2001-2011

Dit is een bijlage bij het artikel: Aandeel tienermoeders bereikt laagste stand ooit.

Downloads