Kenniswerkers naar woonregio en nationaliteit

Maatwerktabellen over kenniswerkers in Nederland in 2007-2009 en 2009-2011 (gemiddelden). De cijfers zijn uitgesplitst naar nationaliteit en woonregio. Opdrachtgever: Brainport Development.