Gemiddelde baten en lasten van huisarts-ondernemers in 2006 en 2009, exclusief startende/stoppende ondernemers in verslagjaar en apotheekhoudende huisartsen