Pensioenaanspraken van personen; vervangingspercentages en vermogen, 2008

De hier gepresenteerde tabellensets bevatten gegeven over de pensioenaanspraken van verschillende populaties. Alle cijfers betreffen 2008, het meest recente peiljaar waar het CBS beschikking over heeft. De gegevens zijn tot stand gekomen in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Tabellensets Pensioenaanspraken

Voor verschillende populaties is een aparte tabellenset gemaakt. Per sociaaleconomische categorie en inkomensgroep worden daarin de vervangingspercentages van de AOW (eerste pijler) en het arbeidsgerelateerd pensioen (tweede pijler) voor personen van 25 tot 65 jaar van de betreffende populatie getoond. Ook het vermogen naar vermogenscomponent van personen van 55 tot 65 jaar komt aan bod. Alleen werknemers en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering zijn geselecteerd. De gebruikte methode wordt beschreven in een apart tabblad.

01 Mannen

02 Vrouwen

03 Autochtone mannen

04 Autochtone vrouwen

05 Eerste generatie westers allochtone mannen

06 Eerste generatie westers allochtone vrouwen

07 Eerste generatie niet-westers allochtone mannen

08 Eerste generatie niet-westers allochtone vrouwen

09 Deeltijds werkende vrouwen (deeltijdfactor 0,7 of lager)

10 Voltijds werkende vrouwen (deeltijdfactor hoger dan 0,7)

11 DB-regelingen

12 DC-regelingen

13 Sector: landbouw en visserij

14 Sector: bouwnijverheid en industrie

Tabellenset Verdeling vervangingspercentage werknemers

Daarnaast zijn er vijf tabellen gemaakt die per inkomensgroep een overzicht geven van de verdeling van de vervangingspercentages bij werknemers. Alleen werknemers van 25 tot 65 jaar met een inkomen van ten minste 15 000 euro zijn meegenomen. De gebruikte methode wordt beschreven in het tweede tabblad.