Land- en tuinbouwbedrijven met neveninkomsten, 2010