Inkomensdynamiek gemeente Amsterdam en metropoolregio Amsterdam

Hoe ziet de inkomensdynamiek in de regio Amsterdam eruit? Komen er vooral huishoudens met hoge inkomens of lage inkomens deze regio binnen? Wat zijn de inkomenskenmerken van mensen die de gemeente verlaten en verschillen deze per stadsdeel of vestigingsregio? Deze vragen worden voor de gemeente Amsterdam en de omliggende metropoolregio beantwoord in deze publicatie.

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek een tabellenset samengesteld over inkomens en verhuizingen van, naar en binnen Amsterdam en de omliggende gebieden die tot metropoolregio Amsterdam gerekend worden. De uitkomsten gaan over de jaren 2001-2008.

Aanvullend op de paper is ook een maatwerktabellenset samengesteld. Deze maatwerktabellenset bevat verdere detaillering naar herkomst, huishoudsamenstelling en leeftijd. De tabellen in de paper zijn ook opgenomen in de maatwerktabellenset.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam.