De 16 gemeenten waarvan het inwonertal met meer dan 5 procent afnam in de periode 1999-2009

Deze tabel toont de bevolkingsontwikkeling van de 16 zogenoemde krimpgemeenten waarvan het inwonertal tussen 1999 en 2009 met meer dan 5 procent is afgenomen. Daarbij is uitgegaan van de gemeentelijke indeling in 2009.