Levering van biomassa voor binnenlands productie van hernieuwbare energie