Vergelijking huishoudenspositie op basis van AOW-registratie en GBA

Maatwerktabellen over de huishoudenspositie van AOW-ontvangers volgens de AOW-registratie en volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 2007-2010. Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.