2011-voorlopige-cijfers-akkerbouwareaal-2011

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen op basis van grofweg 65 procent van de respons op de Landbouwtelling 2011.

Downloads