Vrouwen in het onbenut arbeidspotentieel in 2006, naar geboorteland ouders

Tabel met achtergrondkenmerken van vrouwen van 15 tot 65 jaar, die geen uitkering ontvingen, niet werkzaam waren en geen voltijd onderwijs volgden in 2006. De tabel is een aanvulling op de publicatie ‘Vrouwen in het onbenut arbeidspotentieel in 2006’ uit 2010.  Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut