Bevolking naar inkomenspositie 2000-2009

Informatie over het aantal personen dat financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig is. De gegevens hebben betrekking op de bevolking van 15-64 jaar en zijn onder meer verbijzonderd naar leeftijd, positie in het huishouden en herkomstgroepering.

De gegevens zijn afkomstig uit het Inkomenspanelonderzoek 2000-2009. De cijfers voor 2000 en 2009 zijn voorlopig. Een uitgebreide toelichting is opgenomen bij de tabellen.

Bevolking 15-64 jaar naar inkomenspositie, 2000-2009

Tabel 1: Bevolking 15-64 jaar naar inkomenspositie (aantal personen x 1000)

Tabel 2: Bevolking 15-64 jaar naar inkomenspositie (aantal personen in % van het totaal per groep)