Beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht volgens ILO definitie, 1969-2009

Deze tabellenset is als maatwerk gemaakt op verzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB).
De tabellen zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Het CBS hanteert andere definities dan Eurostat met betrekking tot de beroepsbevolking. Het CBS publiceert echter ook op basis van de zogenaamde internationale (ILO) definitie. De jaarcijfers over de beroepsbevolking volgens ILO-definitie uit de EBB zijn door het Expertisecentrum voor lange tijdreeksen teruggelegd tot 1969.

Het gaat om de volgende gegevens:

Tabel 1. Mannen en vrouwen van 15 tot 75 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 2. Mannen van 15 tot 75 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 3. Vrouwen van 15 tot 75 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 4. Mannen en vrouwen van 15 tot 25 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 5. Mannen van 15 tot 25 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 6. Vrouwen van 15 tot 25 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 7. Mannen en vrouwen van 25 tot 75 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 8. Mannen van 25 tot 75 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009
Tabel 9. Vrouwen van 25 tot 75 jaar naar arbeidspositie volgens ILO-definitie, participatiegraden, werkloosheidspercentage, 1969-2009