Kinderopvang per wijk in Deventer en Nijmegen, nader voorlopige cijfers 2009

Op verzoek van de gemeente Deventer en de Stichting Kinderopvang Nijmegen heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS nader voorlopige cijfers berekend over het aantal kinderen in formele kinderopvang, uitgesplitst naar diverse kenmerken, waaronder herkomst, inkomen en wijk en/of buurt. Het betreft het gebruik van formele kinderopvang in 2009 waarvoor een kinderopvangtoeslag werd uitgekeerd, in het kader van de Wet Kinderopvang. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.
Indien u het gebruik van de formele kinderopvang in uw eigen gemeente of provincie in kaart wilt brengen, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.
Opdrachtgever: Gemeente Deventer en Stichting Kinderopvang Nijmegen