Kinderopvang per buurt in Nijmegen, 2007 en 2008

Op verzoek van Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS cijfers berekend over het aantal uur formele kinderopvang, het aantal kinderen in formele kinderopvang en het aantal huishoudens dat gebruik maakt van formele kinderopvang uitgesplitst naar diverse kenmerken, waaronder herkomst, inkomen en buurt. Het betreft het gebruik van formele kinderopvang in 2007 en 2008 waarvoor een kinderopvangtoeslag werd aangevraagd, in het kader van de Wet Kinderopvang. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

Indien u het gebruik van de formele kinderopvang in uw eigen gemeente of provincie in kaart wilt brengen, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.