WW- en bijstandsuitkeringen naar nationaliteit (EU-lidstaten plus toetredende en kandidaat-lidstaten), 2009