Medisch geschoolden, 1999-2007

Bijgevoegde tabellen bevatten gegevens over groepen van medisch geschoolden, zoals ze geregistreerd staan in het BIG-register. De gegevens hebben betrekking op de verslagjaren 1999 tot en met 2007 en op de medische beroepen arts, GZ-psycholoog en verpleegkundige. De beroepen zijn onderverdeeld in medische specialismen. De gegevens zijn opgesteld op verzoek van de Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, dat op basis van deze gegevens ramingen maakt over de gewenste instroom voor medische opleidingen.

Tabel I bevat gegevens over de arbeidsmarktpositie van medisch geschoolden, zoals de sector waarin zij werkzaam zijn.

Tabel II bevat gegevens over het soort dienstverband en de deeltijdfactor van medisch geschoolden.

Tabel III bevat een nadere uitsplitsing naar geslacht en leeftijd van medisch geschoolden.

Tabel IV bevat per sector de in- en uitstroom van medisch geschoolden.