Bijgeplaatste warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte en buitenluchtwarmte, 2008 en 2009