Sociaal-economische kenmerken van Chinezen in Nederland

In opdracht van FORUM is een tabel samengesteld met sociaal-economische kenmerken van Chinezen in Nederland. Daarnaast zijn in de tabel ook de sociaal-economische kenmerken van autochtonen opgenomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.