Personen met een startende bijstandsuitkering in 2008

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een tabel samengesteld
over personen met een startende bijstandsuitkering in 2008. Van hen is vastgesteld of zij in de
afgelopen tien jaar naar Nederland zijn geïmmigreerd en vanuit welk land. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.