Moeders met werk naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2006, 2007 en 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van de het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatwerktabellen samengesteld over moeders met een baan naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2006, 2007 en 2008.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.