Arbeidspotentieel zonder arbeidsgerelateerde inkomsten in 2007

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onderzocht wat de omvang en de samenstelling is van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in 2007. De tabellen zijn een update van een deel van de tabellen over het onbenut arbeidspotentieel in aandachtswijken, gepubliceerd in het CBS-CvB rapport 'Onbenut arbeidspotentieel zonder uitkering in 2005'.